Home

The sea inspires artists. Maybe a cliché but a very true one for Belgian actor Onno van Gelder jr. He often strolls on the promenade reflecting on his lines, trying to find a hint that will make the role/character different from the previous one.

De zee inspireert artiesten. Een torenhoog cliché maar zeker een die ook geldt voor de Belgische acteur Onno van Gelder jr. Heel vaak wandelt hij op de Oostendse dijk, nadenkend over zijn teksten. Zoekend naar dat ene woord, die ene hint waardoor hij zijn rol net weer iets anders kan invullen dan zijn vorige.Onno van Gelder jr.

Like for many, his love for acting started at secondary school, where he acted in schoolplays and joined a local amateur theatre company. Now, as a fulltime professional actor and author he looks back with gratitude and satisfaction. He was the first foreign actor-stagedirector to be asked by the Shakespeare Birthplace Trust to write a blog on their website.

Net als bij velen nam zijn liefde voor toneel een aanvang op de middelbare school door mee te werken aan de schoolproducties. Daarnaast werd hij ook lid van een plaatselijk amateur toneelgezelschap. Nu, als voltijds professioneel acteur en auteur kijkt hij met een dankbaar en goed gevoel terug op die periode. Als eerste buitenlandse acteur-regisseur werd hij door de Shakespeare Birthplace Trust gevraagd een blog te schrijven voor hun website.

In his twenties he combined a steady job with acting, accepting a lot of different parts to improve his acting skills. Unexpectedly he was offered the chance to audition for an important production house and he embraced the opportunity. From that moment on his television career started and he appeared in various roles on popular series. After several parts in short films, amongst which some leading roles, he plays his first character in a feature film in 2018. The movie ‘I am You’ will be released in 2019.

Na zijn schooljaren combineerde hij een vaste job met acteren en aanvaardde hij heel wat uiteenlopende rollen om ervaring op te doen. Totaal onverwachts kon hij deelnemen aan een auditie bij een belangrijke studio die menig televisiereeks produceerde. Sedertdien duikt hij sporadisch op als acteur in populaire Vlaamse series. Na meerdere rollen in kortfilms, waaronder enkele hoofdrollen, vertolkt hij in 2018 psychiater Verbeecke in de langspeelfilm ‘I am You’ met releasedatum 2019.

In 2011 he assisted the director of ‘Così fan tutte’ for the Amsterdam Opera Studio. Currently he is focussing on acting once again. After all, it is his first love. In 2016 he had the honour of playing a scene in the presence of king Filip and queen Mathilda. Artikel Story For many years writting was his hobby. His first book ‘Passages’, a bundle of shortstories, was published in 2018.

In 2011 assisteerde hij de regisseur van ‘Così fan tutte’ voor de Opera Studio in Amsterdam. Ter gelegenheid van een tentoonstelling in 2016 viel hem de eer te beurt om een scène te mogen spelen in aanwezigheid van het koningspaar Filip en Mathilde. Vele jaren lang was schrijven zijn hobby. Uiteindelijk bundelde hij een aantal korte verhalen en ‘Passages’ werd gepubliceerd in 2018.

Onderscheidingen – Awards

Prijs voor regie ‘Norbert Menu’ voor de regies van ‘East End’, ‘Le bourgeois gentilhomme’

Publieksprijs schrijfwedstrijd GSK, Velp Nederland voor kortverhaal ‘Les Tilleuls’

Octaaf voor de regie van ‘Het Huis van Bernarda Alba’

Octaaf voor de rol ‘Bruno’ in ‘De cocu magnifique’

Octaaf voor de rol ‘Jeffreys’ in ‘Bonaventura’

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close